Senaste evenemangsuppdateringar

Kingdom camp 2019

Publicerat den

Kingdom Camp 2019 July 22-26

Theme of the year: Jesus said: ”I call you friends” John 15

You are warmly welcome to this year´s Kingdom Camp! This year too we meet at Sigtuna Folkhögskola, a wonderful place for our fellowship camp. Sigtuna is a wonderful town with a long history. Lake Mälaren is quite close and offers excellent swimming and bathing opportunities. There are also beautiful walks in lovely surroundings.

This year´s theme are the words of Jesus found in John 15:14-15, where he calls his disciples ”friends”. They used to be ”disciples” but now the word used is ”friends”. That is a huge change, from follower to a close friend. We remember that this is Jesus, the Son of God talking. So, it is not just anybody talking. No, it is the very Trinity inviting us to be close friends.

We will be studying the Scriptures trying to understand who and what a friend of Jesus is and what consequences that brings. One important question is what the Holy Spirit is doing with/to us and our calling to be Jesus´friends. The thrid person of the Trinity, the Father and Creator, has created us to have fellowship with him. Through Jesus God has opened the only way to fellowship for all believers. ”Friends” are all those who know the history of salvation and therefore are obliged to tell others.

Our Bible studies, discussion groups and evening gatherings will all focus on this theme. There will be plenty of time for leisure activities and fellowship. Every day there will also be times of worship and singing and intercession. The last evening will be very special as we will then celebrate the Lord´s Supper.

The children wiil of course have their own gatherubgs in the morning. We still don´t know exactly what those gatherings are going to look like.

In charge are:

Hans & Lotta Sundberg

hans.sundberg@me.com

mobile phone: 072-315 66 58

Claes & Kina Rangsjö

brunsbo@hotmail.com

070-300 20 55

Some useful information:

Lunch and dinner will be provided through catering. We will all help to prepare breakfast and coffee breaks, so we will all take some practical responsibilty at the meals. We are confident we´ll all do a good job solving this.

Arrival is on Monday July 22 from 3 pm to register and have a cup of coffee. Dinner will be served at 5 pm. The camp will close on July 26 at noon. Sheets and towels will be provided for and Sigtuna Folkhögskola will take care of the cleaning and tidying up after us.

Signing upp and paying to be made as soon as possible and on July at the latest

1 Register your accommodation at the school via this link: https://dinkurs.se/61739

and you pay as you check in on July 22

2 The cost for food is to be paid directly after registration to the cashier of the camp

Tryggve Strömgren bank account 8420-2, 513 179 524-6 or swish to 079 33 527 11

3 If you plan to spend just one day or a few days, the following info goes:

Register and pay directly according to the appropriate prices for accommodation and food.

4 Sponsoring. If you would like to to sponsor a person who would like to take part in the camp but cannot afford it, please get in touch with those in charge of the camp, Hans or Claes.

Prices, accommodation

Children up to 3 years old – free accommodation

Children 3 – 14 years old

150 Sek children sharing a double room with another child (150 +150=300/night)

Children older than 14, full price 150 Sek Child in a double share with an adult (150+300=450 a night)

300 Sek double room per person and night

350 single room/night

Accommodation costs

alternative 1

single room 4 nights 350 x 4= 1400 / adult

alternative 2

double room 4 nights, 300 x 4 = 1200/adult

alternative 3

double room 4 nights adult + child = 1800

alternative 4

double room 4 nights child + child = 1200

Meal costs to be paid seperately to the camp cashier

Alternative 1 single

4 days, plates etc + transport = 816 sek

Breakfast, coffee and evening sandwich = 250

sum to pay =1066

Alternative 2 double

4 days, plates etc and transport = 816

Breakfast, coffee and evening sandwich = 250

Sum to pay = 1066

Alternative 3 double, adult and child

food catering 60 sek/day and plates etc = 320

Breakfast, coffee and evening sandwich = 125

sum to pay = 445/ child

no transport cost added on child alternative 3

Alternative 4, double 4 nights child and child

food catering 60sek/day and plates etc = 320

Breakfast, coffee and evening sandwich = 125

Sum to pay = 445/child

Terms of cancellation

Cancellation by individual participants shall be made at by 6 pm on the day before arrival at the latest. At cancellations made later than this, money will only be refunded after producing a doctor´s certificate.

You are warmly welcome! We look forward to meeting you!

Kingdom camp 2019 22-26/7 Sigtuna Folkhögskola

Publicerat den

Hjärtligt välkomna på årets höjdpunkt Kingdom Camp i juli på Sigtuna folkhögskola.

Det blir – som vanligt – riktigt bra!

Läs informationen noga du behöver anmäla dig i t v å steg!

Kingdom Camp 2019 22-26/7

Sigtuna Folkhögskola

Årets tema: JESUS SA:
”JAG KALLAR ER VÄNNER”
Joh 15

Hjärtligt välkommen till årets Kingdom Camp! Vi samlas som tidigare år på Sigtuna Folkhögskola, en underbar plats för vårt gemenskapsläger. Sigtuna är en underbar stad med historiska anor. Mälaren med fina badmöjligheter mycket nära. Vackra promenadstigar och härlig omgivning ger oss också möjlighet till rika naturupplevelser.

Årets tema är Jesusorden från Johannesevangeliet kap 15:14-15 där Han kallar lärjungarna för ”vänner”. De var tidigare ”lärjungar” men nu är det ordet ”vänner”. Det är en stor förändring från efterföljare till en nära vän. Vi kommer ihåg att detta är Jesus, Guds Sons, ord. Alltså inte vem som helst som yttrar sig. Nej, det är Treenigheten själv inbjuder till den allra djupaste närhet.

Vi kommer att läsa Skriften och söka finna ut vad en vän till Jesus är och vilka konsekvenser det får. En sådan viktig fråga är vad den Helige Ande gör med oss och vår kallelse som Jesu vänner. Den tredje personen i gudomen, Fadern och Skaparen, har skapat oss till gemenskap med sig själv. Genom Jesus har den enda väg som finns till gemenskap med Gud öppnats för var och en som tror. ”Vänner” är de som vet Guds frälsningshistoria och därför har en förpliktelse att berätta för andra.

Bibelstudier, samtalsgrupper och kvällssamlingar fokuserar på temat. Mycket tid finns för fritid och gemenskap. Vid sidan av detta kommer vi att vi ska sätta av tid för lovsång och förbön varje dag. Sista kvällen är speciell då vi firar Herrens måltid.

Barnen kommer förstås också att mötas under förmiddagarna till sin samling. Hur det ser ut vet vi inte exakt idag. Vi behöver veta hur många barn och åldrar som kommer att vara med.

Kursansvariga

Hans & Lotta Sundberg

hans.sundberg@me.com
Mobil 072-315 66 58

Claes & Kina Rangsjö

brunsbo@hotmail.com
Mobil 070-300 20 55

Praktisk information:

Lunch och middag kommer vi få genom catering. Frukost och fika kommer vi hjälpas åt med. Det betyder att vi får ta ett visst praktiskt ansvar vid måltiderna. Vi tror att vi kommer lösa det bra tillsammans.

Ankomst måndag den 22/7 från kl. 15.00 med registrering och en kopp kaffe. Middag blir det
kl. 17.00. Avslutning 26/7 12.00. Lakan och handduk finns på rummen. Folkhögskolan städar efter oss.

Anmäl och betalning snarast – och senast 12 juli.

1. Anmäl ditt boende på Sigtunas här på länken https://dinkurs.se/61739

Betalning för boende görs vid incheckning den 22/7

2. Matkostnader betalas direkt efter att du anmält dig till lägrets kassör
Tryggve Strömgren
bankkonto 8420-2, 513 179 524-6 eller Swish på 079 33 527 11

3. Om du/ni kommer bara ett dygn eller flera dygn gäller följande:
Anmäl och betala direkt enligt anvisade priser för boende och mat.

4. Support. Vill du stödja någon som gärna vill vara med på lägret
men inte har råd. Ta kontakt med kursansvarig, Hans eller Claes

ÅLDRAR PRISER FÖR BOENDE

Barn under 3 år gratis
Barn = 3-14 år 150 kr Barn som delar med ett annat barn (150+150 = 300 kr/natt)
Över 14 år fullt pris 150 kr Barn i dubbelrum som delas med vuxen (150+300 = 450kr/natt)
300 kr Dubbelrum/per person och natt
350 kr Enkelrum / natt

PRISER BOENDE
ALT 1
Enkelrum 4 nätter (350×4=1400kr) – Vuxen = 1400 kr

ALT 2
Dubbelrum 4 nätter (300×4=1200kr) – Vuxen = 1200 kr

ALT 3
Dubbelrum 4 nätter – Vuxen + barn = 1800 kr
Vuxen 300×4 = 1200 kr
Barn 150 x4 = 600 kr
Totalt 1800 kr

ALT 4
Dubbelrum 4 nätter – barn+ barn = 1200 kr
Barn A 150×4 = 600 kr
Barn B 150×4 =600 kr
Totalt 1200 kr

MATKOSTNAD som betalas separat till lägrets kassör.

Alternativ 1 ENKEL
4 dagar, porslin och transport. = 816 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 250 kr
Att BETALA = 1066 kr

Alternativ 2 DUBBEL
4 dagar, porslin och transport. = 816 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 250 kr
Att BETALA = 1066 kr

ALT 3 DUBBEL vuxen och barn
Mat Catering 60 kr /dygn och porslin = 320 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 125 kr
Att BETALA = 445 kr/barn
Ingen transport är lagd på BARN ALT 3

ALT 4 DUBBEL 4 nätter – barn och barn
Mat Catering 60 kr /dygn och porslin = 320 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 125 kr
Att BETALA = 445 kr/barn

Avbeställningsvillkor:
Avbokning av enskilda deltagare skall ske senast kl. 18:00 dag innan ankomst. Vid senare avbokning än kl.18.00 dag innan beräknad ankomst betalas pengarna tillbaka endast vid uppvisande av läkarintyg.  

Varmt välkommen! Vi ser fram emot att få möta dig!

On Documented Miracles

Publicerat den

On Documented Miracles by Micael Grenholm

Last week I have had one of the most exciting reading experiences of my life: Micael Grenholm´s book ”Documented Miracles”

I have been Grenholm´s pastor and close friend for many years, so I knew that God has equipped him richly. Thus I was not surprised by the distinct and clear documentation and scientific stringency he uses to refute every thinkable -false and illogical- reasons against believing and expecting God to intervene and heal. God not only is able to but also desires to meet the needs of suffering people, which Jesus demonstrated when He walked our earth – and He is the same today. More than 50 documented miracles are accounted for and described by Micael and this underlines his documentation. Micael allows the critics to argue their case in long passages of the book but also answers them, which allows the readers to form their own opinion. The author refutes the idea that everything that doesn´t fit into an atheistic world view is a myth or a lie. .no matter if the critics are well known philosophers or theologians like David Hume, Ingmar Hedenius, Cecilia Wassén or Richard Dawkins.

It is a healthy approach to leave a narrow world view and to trustingly open up to divine intervention! Let the entire so called scholarly and scientific world with their ”methodical naturalism” tremble!

Thank you Micael for so bravely puncturing this balloon and still more important: thank you for helping us to dare trust that ”with God all things are possible”.

Hans Sundberg, Doctor of Theology and pastor

Om Micael Grenholms Dokumenterade mirakler

Publicerat den

Den senaste veckan har jag haft en av mina livs mest spännande läsupplevelser, nämligen Micael Grenholms bok ”Dokumenterade mirakler”.
Som Grenholms pastor och nära vän sedan många år visste jag hur rikt Gud utrustat honom. Därför är jag inte överraskad av den klara dokumentation och vetenskapliga stringens med vilken han avfärdar alla möjliga – felaktiga och ologiska – skäl mot att i tillit förvänta sig att Gud kan gripa in och hela. Gud både kan och vill möta behövande människor – vilket Jesus visade när Han vandrade här på jorden – och Han kan göra det just nu. Över 50 dokumenterade mirakler redogör Micael för vilket understryker detta.
Micael låter kritikernas argument komma till tals i långa avsnitt i boken och bemöter dessa, så att alla själva kan bedöma argumentens bärighet.
Att tänka att allt utanför en ateistisk världsbild är en myt eller en lögn avvisar författaren. Vare sig det är kända filosofer eller teologer som David Hume, Ingemar Hedenius, Cecilia Wassén eller Rickard Dawkins.
Det sunda är att lämna en inomvärldslig åskådning och börja i tillit öppna sig för Gudsingripanden! Bäva månde hela den sk vetenskapligheten med dess ”metodiska naturalism”.
Tack Micael för att du vågar sticka hål på denna ballong och viktigare: att du hjälper oss att våga lita på att ”för Gud är allting möjligt”.
Hans Sundberg, TD och pastor

At long last

Publicerat den

At long last – a new blog post

Unfortunately it´s been difficult for me to write new blog posts. I am sorry about that. Iam going to try to return to my blog more often, since I think there are quite a few things I´d like to remind us of.

For instance we have both had the privilege of celebrating our 65th birthdays, Lotta and myself. We were celebrated with a surprise party in July. Sofia and Martin carried this out without my knowing what was awaiting us. About 2 minutes before the party started, I realized that something big was in the making. Many good friends came to celebrate us. Thank you again for faithful love and a lot of laufghter, a few tears and wonderful memories from years passed.

We didn´t have many participants at Kingdom Camp in July, but it was so important and good. The Sigtuna residential college for adults is a fantastic place to be for quiet and peaceful days building friendships together in the presence of Jesus. We left the camp renewed and refreshed.

The family is the very foundation for our lives. When things get shaky, the family is there for us. We too have experienced this several times. This has proven to be true this year, too. Our grandchildren Josua (5), Levi Bob (3) and Ruth Miranda (8 months old) in Nyvång and Lilja (3) here in Uppsala have given us so much love, fun and wonderful times to make our happiness complete. Of course we miss Martin and Gabriella´s wonderful family, since they live further away. However we have had many weeks together this year and we hope to be able to spend even more time together. Sofia and Lilja live close to us in Uppsala. Daddy Joel lives close to them and us in Uppsala, so they visit us quite a lot.. Life is good – when you have a family that loves and respects each other.

In June we had a really great family reunion as we, on my mother´s side, met for a few days of sailing up to Höga Kusten with Birka Cruise. It was good to meet our relatives and have these in-depth talks on life and God.

In Mosail we always have exciting days. Our vision is to be a disciple training church, where evangelization and mission in the power of the Spirit are quite natural. Lately however, we have sensed that the Spirit of God has reminded us of the fact that our time as leaders is coming to an end. So after a time of discussing and talking within the leadership and the church, we have now reached a good solution: As of November 4 (you are heartily weöcome to us then at 3 pm at Café Mumrik) Micael and Sarah Grenholm will be the pastors and leaders of Mosaik.

So, what will happen to us then? We will of course still be members and elders of the church.

In the PLT we will lead the missionary work training pastors and elders in Nepal and India

(see pastoralleadershiptraining.org) . At STH we have exciting and interesting encounters working among other things with how to express the authority of the Bible. The United Church has shown great confidence in me giving tasks guiding others and also challenged me to be part of the vision to plant 50 new churches and Christian fellowships until 2025. In addition to all this I´m also called to preach now and then.

Then we plan to take it a bit easier now……but time will show.

We´ve reached the retirement, sure ……but there is still a lot of the calling on our lives to be fulfilled.

Wishing you all the best

Hans Sundberg

Äntligen

Publicerat den Uppdaterat den

Äntligen… en hälsning på bloggen

Tyvärr har det varit svårt att för mig att skriva texter för min blogg. Ber om ursäkt för det. Ska försöka återkomma oftare, för jag tycker det finns mycket att påminna om.

Till exempel har vi haft förmånen att båda passera 65 års födelsedagarna, Lotta och jag. Vi avfirades med hemlig fest i juli. Sofia och Martin genomförde detta utan att jag förstod vad som väntade. Ungefär två minuter innan festen började blev jag varse att det var något stort som skulle hända.

Många goda vänner kom och firade oss. Tack än en gång för trofast kärlek och många skratt, några tårar och härliga minnen genom åren.

Kingdom Camp i juli är inte stort i antal, men oj vad bra och viktigt. Sigtuna folkhögskola är en fantastisk plats att vara på för stilla vänskapsbyggande dagar

t i l l s a m m a n s inför Jesus. Vi åkte därifrån förnyade.

Familj är själva grunden för våra liv. Ibland skakar grunden och då finns familjen där.

Också vi har flera gånger fått uppleva detta. I år har det återigen visat sig vara sant.

Med barnbarnen: Josua (5 år), Levi Bob (3 år) och Ruth Miranda (på sin åttonde månad) i Nyvång samt Lilja (3 år)här i Uppsala får vi så mycket kärlek, lek och ljuvliga stunder att lyckan är fullkomlig. Vi saknar förstås Martin och Gabriellas härliga familj då och då när avståndet är så stort.Men vi har haft många veckor tillsammans i år och hoppas på att kunna vara än mer tillsammans.

Sofia och Lilja bor nära oss i Uppsala. Pappa Joel bor nära dem och oss också här i Uppsala så vi har dem och Lilja ofta på besök.

I juni var vi med om en riktigt fin familjeträff – på min mors sida – när vi möttes på några dagars seglats upp till Höga Kusten med Birka Cruise. Fint att möta vår släkt och ha dessa igenkännande samtal om livet och Gud.

I Mosaik har vi alltid spännande dagar. Vår vision är att vara en lärjungatränande församling där evangelisation och mission i Andens kraft är en självklarhet.

Under den senaste tiden har vi dock upplevt att Guds Ande påmint oss om att vår tid som föreståndare närmar sig slutet. Efter en tids process i ledarskapet och församlingen har vi nu en god lösning: from den 4 november (Hjärtligt välkommen till oss då, kl 1500 på café Mumrik!) blir Micael och Sarah Grenholm pastorer och föreståndare för Mosaik.

Vad händer med oss då?

Vi kvarstår förstås i församlingen som med-lemmar och äldste.

I PLT leder vi missionsarbetet med att träna pastorer och äldste i

Nepal och Indien (se pastoralleadershiptraining.org) . På STH har vi spännande möten med bl.a, ett arbete med att formulera Bibelns auktoritet. Genom Equmeniakyrkans förtroende har jag fått många handledningsuppgifter och utmaningar att finnas med lite grand i visionen om att plantera 50 nya församlingar och kristna gemenskaper till år 2025. Så i augusti fick jag tillsammans med Martin leda en ”rastplats” – en bibelhelg för över 65 personer som inom Equmeniakyrkan leder ungefär 10 olika församlingsplanteringar. Vilken helg! Guds Ande uppmuntrade oss!

Dessutom predikar/undervisar jag i olika sammanhang då och då.

Den viktigaste uppgiften verkar vara att få dela med ledare deras glädje och nöd. “Äldste” är en titel som pekar på behovet att ge perspektiv på vandringen med Gud och människor utifrån sin erfarenhet… det är 50 år sedan jag predikade första gången!

Sedan tänker vi ta det lite lugnare nu…men det lär väl visa sig allteftersom.

Pensionär till åldern, javisst – men vi ser fram emot både vila och äventyr i Jesu namn!

Holy Spirit fall afresh on me

Publicerat den Uppdaterat den

Holy Spirit, Giver of life – fall on me n o w

I am currently preparing for the most Important week of the year, ”Kingdom Camp” 2018 at Sigtuna Folkhögskola. The theme is the Holy Spirit and the life he wants to give us.

Here are a few comments that I will take up during my morning teaching.

Melt me. Encountering Gud transforms the heart. Example: Moses

Fill me. Without the Holy Spirit the witness of the church will be dry. See John 16:7

Light a fire in me. Without fire we cannot spread the fire to others. See Acts 2:1-4

Send me. The Spirit sends people and endows them with power to witness. See Acts 1-28, from Jerusalem to the remotest borders of the earth, all churches have been given the same calling.

The starting point is of course God the Father´s deep love for us through his Son Jesus Christ in the power of the Holy Spirit.

When Jesus makes visible the kingdom of God through his life, teaching and numerous signs nd wonders, miracles that He does throughout his entore ministry . We can see what tje kingdom of God is like and what it is going to be like. Healing, deliverance and salvation/rebirth.

The death, resurrection and ascension are proof that our hope is 100 % sure.

We will receive a new life, eternal life, when we believe in Jesus the Messiah.

The Spirit, the Holy Spirit, is a foretaste – a guarantee – that God´s promises will be fulfilled.

On the day of Pentecost, see Acts 2, some of God´s important promises were fulfilled:

The prophecy of the prophet Joel that the Spired will be poured out on a l l was fulfilled, now everyone can be filled with God´s own Spirit as they are baptized in the Spirit.

The purpose is for the gospel to be preached mightily everywhere.

The outouring of the Spirit mark the beginning of the last days.

Would you like to hear more about this?

Then you are welcome to Kingdom Camp at Sigtuna Folkhögskola Jul7 23 -27