Senaste evenemangsuppdateringar

Vilka givande dagar

Publicerat den

Kära vänner

Efter några dar tillsammans med församlingsgrundare i Equmeniakyrkan (EK) är jag så tacksam över vad Gud gör i vårt land. Vilka fina team som söker nya vägar att nå dem som ännu inte bekänner Jesus som Herre i sina liv! Vilka fina samtal! Vilka otroliga samlingar!

Den Helig Ande vilade över oss och jag åkte hem övertygad om att vi är på väg mot en ny tid med människors omvändelser och dop, frimodiga framtida vittnen om att för Gud finns inga omöjligheter. Lovsångstunderns var sådana där gudsmötestillfällen som egentligen är omöjliga att beskriva. Gud mötte oss, helt enkelt. Ljuvligt och kraftskapande.

Jonas Andersson Gå ut mission och Pär Alfredsson, Sverige ansvarig i EK predikade intensivt om Guds kärlek i Jesus Kristus, tack!

Roland Frick, pastor och samtalsterapeut, och Ulrika Magnusson, diakon i EK, talade om ”egenvård” för intensivt engagerade ledare. Mycket bra!

I gruppreflektionerna fick vi möjlighet att tillsammans hjälpa varandra framåt med de problem vi just nu behövde höra andras perspektiv på.

Så bad vi förstås för varandra. Profetians gåva talade in i människors liv – 1 Kor 12, 13 och 14 i bruk i kärlek.

Något djupt berörande som också hände var när den muslimske man avgjorde sig för en ny Herre och Gud: Jesus Kristus. Inför oss alla samlade avlade han den goda bekännelsen om synd, tro och överlåtelse till den kristna tron på ett enda Gud – men likafullt tre personer Fadern, Sonen och Anden.

Publicerat den

idag har jag förmånen att undervisa på Mosaiks möte på Café Mumrik. Temat är

”Andens gåvor i bruk i husförsamling och individens liv”. Oj vilken förmån att få tala över 1 Kor 12:1-13 och berätta

om vad Jesus till Faderns ära i den Helige Andes kraft gör just dessa dagar!

Ovan ser ni mig i full action. Ibland är det m e r välsignat att annars – för det är ju alltid fint att få förkunna ”Guds Rike”.

Kingdom camp 2019

Publicerat den

Kingdom Camp 2019 July 22-26

Theme of the year: Jesus said: ”I call you friends” John 15

You are warmly welcome to this year´s Kingdom Camp! This year too we meet at Sigtuna Folkhögskola, a wonderful place for our fellowship camp. Sigtuna is a wonderful town with a long history. Lake Mälaren is quite close and offers excellent swimming and bathing opportunities. There are also beautiful walks in lovely surroundings.

This year´s theme are the words of Jesus found in John 15:14-15, where he calls his disciples ”friends”. They used to be ”disciples” but now the word used is ”friends”. That is a huge change, from follower to a close friend. We remember that this is Jesus, the Son of God talking. So, it is not just anybody talking. No, it is the very Trinity inviting us to be close friends.

We will be studying the Scriptures trying to understand who and what a friend of Jesus is and what consequences that brings. One important question is what the Holy Spirit is doing with/to us and our calling to be Jesus´friends. The thrid person of the Trinity, the Father and Creator, has created us to have fellowship with him. Through Jesus God has opened the only way to fellowship for all believers. ”Friends” are all those who know the history of salvation and therefore are obliged to tell others.

Our Bible studies, discussion groups and evening gatherings will all focus on this theme. There will be plenty of time for leisure activities and fellowship. Every day there will also be times of worship and singing and intercession. The last evening will be very special as we will then celebrate the Lord´s Supper.

The children wiil of course have their own gatherubgs in the morning. We still don´t know exactly what those gatherings are going to look like.

In charge are:

Hans & Lotta Sundberg

hans.sundberg@me.com

mobile phone: 072-315 66 58

Claes & Kina Rangsjö

brunsbo@hotmail.com

070-300 20 55

Some useful information:

Lunch and dinner will be provided through catering. We will all help to prepare breakfast and coffee breaks, so we will all take some practical responsibilty at the meals. We are confident we´ll all do a good job solving this.

Arrival is on Monday July 22 from 3 pm to register and have a cup of coffee. Dinner will be served at 5 pm. The camp will close on July 26 at noon. Sheets and towels will be provided for and Sigtuna Folkhögskola will take care of the cleaning and tidying up after us.

Signing upp and paying to be made as soon as possible and on July at the latest

1 Register your accommodation at the school via this link: https://dinkurs.se/61739

and you pay as you check in on July 22

2 The cost for food is to be paid directly after registration to the cashier of the camp

Tryggve Strömgren bank account 8420-2, 513 179 524-6 or swish to 079 33 527 11

3 If you plan to spend just one day or a few days, the following info goes:

Register and pay directly according to the appropriate prices for accommodation and food.

4 Sponsoring. If you would like to to sponsor a person who would like to take part in the camp but cannot afford it, please get in touch with those in charge of the camp, Hans or Claes.

Prices, accommodation

Children up to 3 years old – free accommodation

Children 3 – 14 years old

150 Sek children sharing a double room with another child (150 +150=300/night)

Children older than 14, full price 150 Sek Child in a double share with an adult (150+300=450 a night)

300 Sek double room per person and night

350 single room/night

Accommodation costs

alternative 1

single room 4 nights 350 x 4= 1400 / adult

alternative 2

double room 4 nights, 300 x 4 = 1200/adult

alternative 3

double room 4 nights adult + child = 1800

alternative 4

double room 4 nights child + child = 1200

Meal costs to be paid seperately to the camp cashier

Alternative 1 single

4 days, plates etc + transport = 816 sek

Breakfast, coffee and evening sandwich = 250

sum to pay =1066

Alternative 2 double

4 days, plates etc and transport = 816

Breakfast, coffee and evening sandwich = 250

Sum to pay = 1066

Alternative 3 double, adult and child

food catering 60 sek/day and plates etc = 320

Breakfast, coffee and evening sandwich = 125

sum to pay = 445/ child

no transport cost added on child alternative 3

Alternative 4, double 4 nights child and child

food catering 60sek/day and plates etc = 320

Breakfast, coffee and evening sandwich = 125

Sum to pay = 445/child

Terms of cancellation

Cancellation by individual participants shall be made at by 6 pm on the day before arrival at the latest. At cancellations made later than this, money will only be refunded after producing a doctor´s certificate.

You are warmly welcome! We look forward to meeting you!

Kingdom camp 2019 22-26/7 Sigtuna Folkhögskola

Publicerat den

Hjärtligt välkomna på årets höjdpunkt Kingdom Camp i juli på Sigtuna folkhögskola.

Det blir – som vanligt – riktigt bra!

Läs informationen noga du behöver anmäla dig i t v å steg!

Kingdom Camp 2019 22-26/7

Sigtuna Folkhögskola

Årets tema: JESUS SA:
”JAG KALLAR ER VÄNNER”
Joh 15

Hjärtligt välkommen till årets Kingdom Camp! Vi samlas som tidigare år på Sigtuna Folkhögskola, en underbar plats för vårt gemenskapsläger. Sigtuna är en underbar stad med historiska anor. Mälaren med fina badmöjligheter mycket nära. Vackra promenadstigar och härlig omgivning ger oss också möjlighet till rika naturupplevelser.

Årets tema är Jesusorden från Johannesevangeliet kap 15:14-15 där Han kallar lärjungarna för ”vänner”. De var tidigare ”lärjungar” men nu är det ordet ”vänner”. Det är en stor förändring från efterföljare till en nära vän. Vi kommer ihåg att detta är Jesus, Guds Sons, ord. Alltså inte vem som helst som yttrar sig. Nej, det är Treenigheten själv inbjuder till den allra djupaste närhet.

Vi kommer att läsa Skriften och söka finna ut vad en vän till Jesus är och vilka konsekvenser det får. En sådan viktig fråga är vad den Helige Ande gör med oss och vår kallelse som Jesu vänner. Den tredje personen i gudomen, Fadern och Skaparen, har skapat oss till gemenskap med sig själv. Genom Jesus har den enda väg som finns till gemenskap med Gud öppnats för var och en som tror. ”Vänner” är de som vet Guds frälsningshistoria och därför har en förpliktelse att berätta för andra.

Bibelstudier, samtalsgrupper och kvällssamlingar fokuserar på temat. Mycket tid finns för fritid och gemenskap. Vid sidan av detta kommer vi att vi ska sätta av tid för lovsång och förbön varje dag. Sista kvällen är speciell då vi firar Herrens måltid.

Barnen kommer förstås också att mötas under förmiddagarna till sin samling. Hur det ser ut vet vi inte exakt idag. Vi behöver veta hur många barn och åldrar som kommer att vara med.

Kursansvariga

Hans & Lotta Sundberg

hans.sundberg@me.com
Mobil 072-315 66 58

Claes & Kina Rangsjö

brunsbo@hotmail.com
Mobil 070-300 20 55

Praktisk information:

Lunch och middag kommer vi få genom catering. Frukost och fika kommer vi hjälpas åt med. Det betyder att vi får ta ett visst praktiskt ansvar vid måltiderna. Vi tror att vi kommer lösa det bra tillsammans.

Ankomst måndag den 22/7 från kl. 15.00 med registrering och en kopp kaffe. Middag blir det
kl. 17.00. Avslutning 26/7 12.00. Lakan och handduk finns på rummen. Folkhögskolan städar efter oss.

Anmäl och betalning snarast – och senast 12 juli.

1. Anmäl ditt boende på Sigtunas här på länken https://dinkurs.se/61739

Betalning för boende görs vid incheckning den 22/7

2. Matkostnader betalas direkt efter att du anmält dig till lägrets kassör
Tryggve Strömgren
bankkonto 8420-2, 513 179 524-6 eller Swish på 079 33 527 11

3. Om du/ni kommer bara ett dygn eller flera dygn gäller följande:
Anmäl och betala direkt enligt anvisade priser för boende och mat.

4. Support. Vill du stödja någon som gärna vill vara med på lägret
men inte har råd. Ta kontakt med kursansvarig, Hans eller Claes

ÅLDRAR PRISER FÖR BOENDE

Barn under 3 år gratis
Barn = 3-14 år 150 kr Barn som delar med ett annat barn (150+150 = 300 kr/natt)
Över 14 år fullt pris 150 kr Barn i dubbelrum som delas med vuxen (150+300 = 450kr/natt)
300 kr Dubbelrum/per person och natt
350 kr Enkelrum / natt

PRISER BOENDE
ALT 1
Enkelrum 4 nätter (350×4=1400kr) – Vuxen = 1400 kr

ALT 2
Dubbelrum 4 nätter (300×4=1200kr) – Vuxen = 1200 kr

ALT 3
Dubbelrum 4 nätter – Vuxen + barn = 1800 kr
Vuxen 300×4 = 1200 kr
Barn 150 x4 = 600 kr
Totalt 1800 kr

ALT 4
Dubbelrum 4 nätter – barn+ barn = 1200 kr
Barn A 150×4 = 600 kr
Barn B 150×4 =600 kr
Totalt 1200 kr

MATKOSTNAD som betalas separat till lägrets kassör.

Alternativ 1 ENKEL
4 dagar, porslin och transport. = 816 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 250 kr
Att BETALA = 1066 kr

Alternativ 2 DUBBEL
4 dagar, porslin och transport. = 816 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 250 kr
Att BETALA = 1066 kr

ALT 3 DUBBEL vuxen och barn
Mat Catering 60 kr /dygn och porslin = 320 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 125 kr
Att BETALA = 445 kr/barn
Ingen transport är lagd på BARN ALT 3

ALT 4 DUBBEL 4 nätter – barn och barn
Mat Catering 60 kr /dygn och porslin = 320 kr
Frukost, fika och kvällsmacka = 125 kr
Att BETALA = 445 kr/barn

Avbeställningsvillkor:
Avbokning av enskilda deltagare skall ske senast kl. 18:00 dag innan ankomst. Vid senare avbokning än kl.18.00 dag innan beräknad ankomst betalas pengarna tillbaka endast vid uppvisande av läkarintyg.  

Varmt välkommen! Vi ser fram emot att få möta dig!

On Documented Miracles

Publicerat den

On Documented Miracles by Micael Grenholm

Last week I have had one of the most exciting reading experiences of my life: Micael Grenholm´s book ”Documented Miracles”

I have been Grenholm´s pastor and close friend for many years, so I knew that God has equipped him richly. Thus I was not surprised by the distinct and clear documentation and scientific stringency he uses to refute every thinkable -false and illogical- reasons against believing and expecting God to intervene and heal. God not only is able to but also desires to meet the needs of suffering people, which Jesus demonstrated when He walked our earth – and He is the same today. More than 50 documented miracles are accounted for and described by Micael and this underlines his documentation. Micael allows the critics to argue their case in long passages of the book but also answers them, which allows the readers to form their own opinion. The author refutes the idea that everything that doesn´t fit into an atheistic world view is a myth or a lie. .no matter if the critics are well known philosophers or theologians like David Hume, Ingmar Hedenius, Cecilia Wassén or Richard Dawkins.

It is a healthy approach to leave a narrow world view and to trustingly open up to divine intervention! Let the entire so called scholarly and scientific world with their ”methodical naturalism” tremble!

Thank you Micael for so bravely puncturing this balloon and still more important: thank you for helping us to dare trust that ”with God all things are possible”.

Hans Sundberg, Doctor of Theology and pastor

Om Micael Grenholms Dokumenterade mirakler

Publicerat den

Den senaste veckan har jag haft en av mina livs mest spännande läsupplevelser, nämligen Micael Grenholms bok ”Dokumenterade mirakler”.
Som Grenholms pastor och nära vän sedan många år visste jag hur rikt Gud utrustat honom. Därför är jag inte överraskad av den klara dokumentation och vetenskapliga stringens med vilken han avfärdar alla möjliga – felaktiga och ologiska – skäl mot att i tillit förvänta sig att Gud kan gripa in och hela. Gud både kan och vill möta behövande människor – vilket Jesus visade när Han vandrade här på jorden – och Han kan göra det just nu. Över 50 dokumenterade mirakler redogör Micael för vilket understryker detta.
Micael låter kritikernas argument komma till tals i långa avsnitt i boken och bemöter dessa, så att alla själva kan bedöma argumentens bärighet.
Att tänka att allt utanför en ateistisk världsbild är en myt eller en lögn avvisar författaren. Vare sig det är kända filosofer eller teologer som David Hume, Ingemar Hedenius, Cecilia Wassén eller Rickard Dawkins.
Det sunda är att lämna en inomvärldslig åskådning och börja i tillit öppna sig för Gudsingripanden! Bäva månde hela den sk vetenskapligheten med dess ”metodiska naturalism”.
Tack Micael för att du vågar sticka hål på denna ballong och viktigare: att du hjälper oss att våga lita på att ”för Gud är allting möjligt”.
Hans Sundberg, TD och pastor