Senaste evenemangsuppdateringar

The Pleasures of God, John Piper

Publicerat den

Ännu en gång läser jag om John Pipers ”The Pleasures of God” (1991). Är så tacksam att Pipers böcker fann vägen till mig, han har gång på gång utmanat mitt teologiska tänkande. Inte alltid håller jag med honom, men jag har lärt mig att ska jag diskutera med honom behöver min bibelkunskap öka – och min relation med Guds Ande fördjupas.

Om du inte läst den är det ett misstag som lätt kan rättas till. Köp den och läs.

Vi har ett uppdrag som kristenhet som går före alla andra: att proklamera Guds storhet och makt uppenbarad i Treenigheten.

Sebastian Stakset – sommarprogram P1 4 augusti

Publicerat den

Lyssna på Sommar igår på P1 (augusti kl 13:00) med Sebastian Stakset.
Detta är förmodligen det allra bästa och viktigaste programmet som sänts i Sveriges Radio. För, som han betonar, det finns e n väg att gå för Sverige: tro på Jesus, Han kan förvandla allt och alla❤️
Oj vad bra detta var! Lyssna genast är mitt råd – och ring gärna SR och uttryck din tacksamhet 087845000

IPS publicerar forskningsrapport om Knutby | Pingst

Publicerat den

T IPS publicerar forskningsrapport om Knutby | Pingst
— Läs på www.pingst.se/nyheter/ips-publicerar-forskningsrapport-om-knutby/

Tillsammans med Pontus Tunhav har jag skrivit ett kapitel i denna Knutbyrapport. Vi fick uppgiften att beskriva hur förkunnnelsen såg ut i Knutbyförsamlingen åren 2002-2006. I ovannämnda bok kan du läsa den. Det finns gratis på Pingst.se under rubriken

”nyheter”.

Dessutom finns under samma rubrik rapport från en studiedag i nov 2021 som vi höll i Alvik.

Bibeltro – beskrivning

Publicerat den

Innehåll:

 • Därför tror jag på en historisk Adam och Eva
 • Slaget om Gamla testamentet
 • Bibelsyn i Sverige från reformationen till 1993
 • Bibelsyn i Svenska kyrkan under 1800-talet
 • Tron att hela Bibeln är Guds Ord: exemplen de tidiga 
  baptisterna och Anders Wiberg, Lewi Pethrus och Sven Lidman
 • Bibeln i ljuset av andra källor till Guds uppenbarelse
 • Historisk-kritisk metod och kristen erfarenhet – om bibelsyn och vetenskapssyn
 • Sund bibeltolkning: några grundregler
 • Bibeltolkning och mänskliga tankemodeller
 • Guds Ord och förkunnelsen. Reflektioner kring första Korinterbrevets fyra första kapitel

Medverkande

Torbjörn Aronson är professor i kyrkohistoria vid Skandinavisk teologisk högskola och docent i samma ämne vid Uppsala universitet. 

Christian Braw är präst i Svenska kyrkan och docent vid Åbo Akademi. Han är även författare till en lång rad böcker.

Ingrid Faro är PhD, Dean of Theology och docent i Gamla testamentet vid Skandinavisk teologisk högskola. Hon predikar och undervisar internationellt, bland annat kring ämnen som hur man som kristen hanterar lidande. 

Johnny Foglander har varit internationellt resande predikant under 40 år och lärare på Livets Ord bibelskola i 34 år. För närvarande pastor för EChurch, Uppsala. Innehar en teologie kandidat från Uppsala universitet. 

Anders Gerdmar är professor i Nya testamentets exegetik vid Skandinavisk teologisk högskola samt docent i samma ämne vid Uppsala universitet. Han är också grundare av Skandinavisk teologisk högskola. Därutöver skriver han både undervisning för nyomvända och teologi för allmänheten.

Pavel Hoffman, MDiv arbetar som lärare vid Skandinavisk teologisk högskola. Han studerade vid Graduate Theological Seminary vid Oral Roberts University i Tulsa, USA. För närvarande arbetar han på sin doktorsexamen via University of South Africa. 

Göran Lennartsson är teologie doktor i Nya testamentets exegetik. Han har bott och verkat i Mellanöstern och Jerusalem under en tioårsperiod och har sysslat med akademisk teologisk undervisning under mer än 20 års tid. 

Hans Sundberg är teologie doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet. Han har varit församlingspastor inom Baptistsamfundet, lärare vid Betelseminariet och Skandinavisk teologisk högskola, samt församlingsplanterare, pastor och National Director i Vineyard Norden. 

Karl-Henrik Wallerstein är präst i Svenska kyrkan och jobbar som kyrkoherde i Göteryds pastorat. Wallerstein är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik.

Bibeltro – Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk – STH Förlag

Publicerat den Uppdaterat den

Bibeltro – Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk – STH Förlag
— Läs på sthforlag.se/shop/bibeltro-nio-teologer-om-bibelsyn-och-bibelbruk/

Om du är intresserad av frågan om Bibeltro, läs vår antologi om detta. Öppna länken ovan och köp boken!!!

Jag fick förmånen vara med och skriva ett kapitel som behandlar

– de första baptisternas övertygelse att Bibeln är Guds Ord;

– Sven Lidman och Lewi Pethrus övertygelse att Bibeln är Guds Ord.

De menade att allt i våra liv är ställt under Bibelordets auktoritet.

Efter du läst det vore det fint att få din reaktion till min email

hans.sundberg@me.com

Ny kommentar av Håkan Sunnliden med appendix av mig

Publicerat den

Min gode vän Håkan Sunnliden har gjort det igen! Nu har han skrivit ännu en kommentar till Nya Testamentet. Denna gång är det Paulus två brev: Filipperbrevet och Brevet till Filemon som behandlas. Han bad mig skriva ännu ett appendix (förra gången skrev jag ett i hans Thessalonikerbreven 2021, ”Kom Helig Ande”) om slaveriet utifrån två verser i Filipperbrevet.

Kanske du är intresserad av att köpa kommentaren? Skriv till mig så skickar jag ett ex. Kostnad 225:- plus porto.

hans.sundberg@me.com

Ny text ”Kom helig Ande” – om Paulus syn på Andens karaktärsdaning i nykristnas liv

Publicerat den

SKRIVERIER just nu har en ny kommentar utgivits av Håkan Sunnliden, med Appendix ”Kom Helig Ande” om Andens verk vid karaktärsdaningen i nykristnas liv.

Min vän Håkan Sunnliden har skrivit ännu en bra och viktig kommentar över 1 – 2 Thessalonikerbreven. Just nyutkommen vill jag varmt rekommendera den. Håkan är en fantastiskt duktig bibellärare och förkunnare och vän.

Vid någon av våra många – och långa – samtal ställde Håkan frågan om jag ville skriva ett avsnitt till i boken. Vi kom överens om att det skulle jag göra med fokus på frågan om hur aposteln Paulus tänkte sig att moral och etik skulle födas i denna totalt hedniska miljö. Inte minst med tanke på att han själv kunde vägleda de nykristna under några få veckor.

Mina studier och funderingar finns med i slutet av Håkans kommentar. Läs först Thessalonikerbreven, sedan kommentaren och sist min text Appendix ”Kom Helig Ande”. Där fokuserar jag apostlarnas övertygelse att Den Helige Ande skulle själv undervisa de nykristna!

Prästen Thomas Gustafsson har skrivit följande rekommendation till Håkans del:

”Håkan Sunnliden är en välkänd präst och författare. Hans djupa bibelteologiska kunskaper och förmåga att förklara har betytt och betyder alltjämt mycket för många bibelläsare. Bibelundervisning på klassisk kristen grund är i vår tid ofta en bristvara. Det är med glädje vi nu får mottaga kommentaren till Thessalonikerbreven. Håkan har stor insikt i Paulus brev och boken vi nu får i vår hand ger oss inblick i de frågeställningar som var aktuella för den hednakristna församlingen i Thessaloniki och tillämplig också idag. Här finns ett rikligt innehåll att kommentera. Människosyn är ett av ämnena. Människan är skapad till Guds avbild och därmed också en treenig varelse. Hon är ande, själ och kropp (1 Thess 5:23). Ett annat ämne är Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. Paulus tar här upp församlingens «uppryckande» till himlen. För många kristna är den tanken förknippad med «tusenårsriket». Håkan väjer inte för svårigheterna, utan redogör för de olika möjligheter till förståelse som ligger i texten. Med stor kunskap lotsar han oss igenom dessa brevtexter. Ögon öppnas under läsningen och man förstår hur mångfacetterad Skriften är. Denna kommentar är till stor hjälp både för den vane bibelläsaren och för den som står i förkunnartjänst. Jag rekommenderar den varmt. Håkans gåva att förklara Bibeln är en gåva till uppbyggelse, som aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet 4:11. Jag hoppas få ta del av flera kommentarer framöver”.

Håkan har formulerat följande rekommendation till min text i boken:

Hans Sundberg har skrivit ett utförligt appendix till min bibelteologiska kommentar över de båda Thessalonikerbreven. Artikeln är trettio sidor lång och behandlar den kristna etiken. Vid ett fördjupat studium av Thessalonikerbreven visar det sig att Paulus månar just om den kristna etiken, särskilt arbetsetiken och sexualmoralen. De flesta nykristna i Thessaloniki hade grekisk bakgrund med allt vad det innebar av avgudadyrkan, slaveri och hedonism.   

Utgångspunkten för Paulus förmaningar är här liksom alltid att vi, genom tron,  helgats i Jesus Kristus. Den kristna etiken är följaktligen mycket konsekvent. Är Jesus Herren får han också vara vårt föredöme. Då duger det inte att ha med sig tidens värderingar in i den kristna gemenskapen, något som behöver påpekas även i vår tid.

Hans, som själv lagt grunden för ett antal församlingar både i Sverige och andra länder, har lång erfarenhet. Hans undervisning stannar med andra ord inte vid det teoretiska utan vad han skriver är genomlevt. I detta appendix som bär rubriken ”Kom helige Ande” betonar han att helgelsen är Guds verk. Han låter oss också förstå att thessalonikerna förberedde sig för Jesu återkomst.

 Artikeln är ordentligt förankrad i Skriften och är därför ett synnerligen värdefullt bidrag till kommentaren. Tack Hans för detta!

HÅKAN SUNNLIDEN

I N T R E S S E R A D AV A T T K Ö P A K O M M E N T A R E N?

Är du intresserad av att köpa boken kan jag hjälpa dig. Den kostar 165:- plus porto 48:-

Hör av dig till mig till mail:

hans.sundberg@me.com

Med information om din adress och hur manga böcker du vill köpa,så får du info om hur du betalar och sedan kommer boken till din brevlåda snart!

Leaders in an Adverse Wind

Publicerat den

on Leaders in an Adverse Wind

I am reading an excellent commentary to 2 Corinthians titled ”Leaders in Adverse Wind”, for the third time this year. The authors – pastor Sören Perder in Örebro and pastor Marcus Sönnerbrandt in Linköping – has produced an outstanding work, writing this commentary. 

Not only does it give the reader knowledge and insight into the situation of the church in Corinth, but many details worth pondering,  are  given in the book. An example: Did you know that this is in fact the apostle´s fourth letter to the Corinthians? The authors argue their points very convincingly.

They also solve another problem, the question if 2nd Corinthians should be divided into two, the reason being that Paul has a different approach to the church in chapters 1-9 than in chapters 10-13. The Vineyard pastor and theologian Hans Johansson argues that you need to think two letters, while Perder and Sönnerbrandt hold the view – with very good reasons in my opinion – that you should stick to Christian tradition and hold on to the view that 2nd Corinthians is one letter. Also, they show in their commentary that Paul holds to the antique rhetorical tradition how a letter should be constructed in order to reach its purpose. We have to keep in mind that Corinth was a Greek city that was very well familiar with this way of reasoning. Paul also shows his deep knowledge concerning this. The most important reason for treating the letter as one letter only is according to the authors that Paul seeks to win over the church for his views on the matter and also that Paul seeks to clarify what his enemies are up to: to hurt their relationship (i.e. the one between the church and Paul) completely. Thus, it is quite possible for Paul to be conciliatory towards the major part of the church (consisting of about 100 members when the letter was written) and at the same time hold a radically polemic attitude towards the false brethren and apostles. The leaders that had taken over the leadership have among other things questioned Paul´s apostleship, they have worked against him, cast suspicions on his motifs and actions. For instance, he had not visited them like he had promised to do and he had supported himself (and therefore showed that his theology wasn´t of much worth)

They had gotten most of the church to turn their backs on him. They don´t hold and doctrinal view that is heretical per se, but the preaching is still wrong since it is different from what Paul the apostle teaches. Thus, a few things here and a few things there have grown to big proportions. Now they are trying to silence Paul, for instance by accusing him of mistreating the church. They say that Paul is a bad preacher. He doesn´t provide enough charismatic gifts and sign and wonders. 

They are in fact accusing him of being a bad apostle. They themselves on the other hand are much better, they claim.  Who are these non-believers and false apostles as Paul holds them to be?

They are leaders with strong charismatic gifts (however, observe that that doesn´t make them Christians or worth following!) They have arrived in Corinth and in fact made a coup d´état, they had quite simply seized power. Theu had come bringing letters of recommendation that they had used to take over leadership. Now they had furthermore done what false apostles and leaders like to do: they use their stolen position of power in a wrong way and they base a lot of it on the contempt they spread, slandering Paul. They climb onto Paul´s shoulders and compare themselves to Paul, using their own measuring-rod.

And guess what: they win that comparison since Paul isn´t there to defend himself. ( I also think that they have used a kind of paralyzing accusation that is still being used today. Theu accuse Paul of defending himself and in their eyes that proves he is wrong. This way of reasoning likes to refer to Jesus whi refrained from defending himself bore the Romans and the Jews. However, they fail to realize that everybody knows that those who accused Jesus were wrong and that everybody knew that. People in situations like that don´t get the whole world´s attention on how wrong the perpetrators were! Hence, the only logic thing is that the victims should have the right to defend themselves!)

How does Paul defend himself?

He clarifies how wrong the non-believers are. He draws the conclusion that they call themselves Jesus believers without being that. The church should have been able to realize that. The Jesus-like character of Paul and the preaching cannot be found in the false apostles, no matter their ecstatic spiritual experiences.

Thus, he attacks their claims on authority and genuine spiritual life. Hugo Oderberg has also written commentaries on the letters to Corinth. He observes that a true apostle is a pioneer who founds new churches. The false apostles are of course aware of that, but they are not willing the embrace the conditions of true apostleship: that is all the suffering, the loneliness and abuse with which the world attacks the apostles. They also seek to escape what was most difficult to the apostle Paul: the ”false brothers”, that is those who from within the churches seek to ruin what gives Paul joy in his life: the fruit of his life´s work. The main theme in the letter can be found in chapter 5:11-6:2, addresses what is the very heart in our Christian faith: Reconciliation. All Christian confession, faith and life are characterized by what God in Jesus through the Spirit is and has done for us, and most importantly, has done in our place. The reality is that we through Adam´s sin lost our position as God´s children and now deserve our status as broken sinners. Despite our being created in the image of God, we have lost that position and cannot atone for or heal this ourselves. However, through the atoning death of Jesus Christ, God as both subject and object has reconciled us with God. Everything can be redeemed through faith in the last Adam, the one who atoned for our sins. He is God, the Son, who was made into ”sin” totally and wholly and took the punishment for our transgressions and died in our place. 

This atonement is the foundation for Paul´s theological teaching that we need to be reconciled with God and with each other. This has been made possible through God´s gift of love through Jesus Christ. What was impossible to man is now possible through Jesus, hallelujah!

Thus, Paul seeks to reach a ”restored relationship with the church”, which is the main purpose of this fourth letter.

He argues passionately for this and seeks to win over the church in Corinth. His motif is of course the most important thing of all: to stand up for truth about Jesus and with what´s best for the church. This is his criterion. In fact, he confesses that in his weakness is his true strength. One more thing is very clear in this letter: chapters 8-9 are important. They are about generosity being important in a Christian´s character. It is not about everybody having responsibility that all believers are expected to show. Here it is about the needs of the original church, the church in Jerusalem, their need for financial support.

The Corinthians have offered to help. But Paul is concerned that if they so quickly have changed their views of him, they may change their minds about giving and stop giving generously to them in Jerusalem. He points out that it is a question of balance. We all belong together and we have received their spiritual riches: preaching, apostolic ministry and a direct historic line to Jesus himself and thus we are obliged to respond and give from our riches, in this case financially. The apostle also points out that the very essence of God is incomprehensible generosity. So, he calls for all to open their hands to receive and open hands to give to others of all that God has given: money of course, but also charismatic gifts, comfort etc. In fact, everything is first and foremost there to be received with thanksgiving and then to be passed on.

There is of course a lot more to be said about his commentary, this is just a short summary to give us insight into how we today treat each other in our church and in the body of Christ.

”Leaders in an adverse wind” is a very important wind. Buy it! (Libris förlag) Read it on your own and read it together with others. Suggestion: In our church Mosaik we read this book this year to deepen our leadership. Also, spread the book to others!

Final article in the series on us, Wimber and Vineyard Norden

Publicerat den

Faith and life-series published August 19th 2020 in Världen Idag

The years go by so quickly, I notice, as I get the opportunity to go back and remind myself of what God did during some intense years, beginning 1988 and onwards.

What happened in Vineyard in the Nordic countries after the renewal? My wife Lotta and I became Nordic leaders in 1988 and came to focus on the development in the 5 Nordic countries and Russia. Brent Rue came to be very important in breeding a radical commitment for missionary work in me, as he was invited to share responsibility for founding churches i Sibiria.

His vision was for all people to be reached with the gospel and for every local church to be part of this worldwide commitment.

To Stockholm Vineyard sending groups to plant new churches resulted in a loss of members, and the renewal meetings stopped. Thus, we decided to from the car sales hall to the assembly hall at Skytteholmsskolan. The focus was more and more on evangelization and missions.

Towards the end of 2003 we passed on our leadership of Stockholm Vineyard to Ted and Siw Jeans. After a few years we felt it was time for us to plant a church in Uppsala together with Ida and Markus Sandström. Little by little this church became a Mosaik – a house church in Uppsala with a strong focus on evangelization and street mission. Today the church is led by Sarah and Micael Grenholm.

What did actually happen during these much spoken of renewal meetings in the mid-1990s? We know from the many testimonies we have received through the years that people met God and that these meetings left positive marks on many people´s lives.

Church history tells us that practically all revivals and renewals have had various reactions and opinions of what took place, and quite often the outsiders reacted to what they considered over-emotional meetings and, in some cases, strange reactions/behaviour from those who encountered God. We also met these reactions to our meetings.

However, many had a very personal encounter with God that had a positive impact on their lives for a long time.

Hans Martinusson, pastor and entrepreneur, gives his personal testimony, describing his experience from a renewal meeting in the mid-1990s:

” I would like to share a period of my life around 1995. I was working in a team in a Pentecostal church and we worked very hard to reach people with the gospel. We were working with people in difficult social circumstances. It was great fun but also very hard. I had a tremendous hunger for more of Jesus.

In January 1995 I went to a meeting and got to experience what many called the Toronto blessing. I remember that meeting at the end of January very fondly. During intercession I went forward for prayer and they prayed for me, and I remember falling down on the floor under the power of God. There I was on the floor, experiencing the power of God, but after five to ten minutes it seemed to fade. I had thoughts like: Maybe all this was just my doing, or was it really You, God?

After spending some time on the floor arguing with myself, I said to God: ”Don´t allow me to lie here doubting, but fill me with your life again!” What then happened to me was something quite marvellous: God filled me with such joy that I laughed for four hours. 

It was a very remarkable situation, since I was filled with joy for many days after that and the power of God rested upon me in such a mighty way that I noticed how people started to laugh all around me, the joy quite simply spread. Some people reacted in a very strong way with anger, saying that this could not happen when you encounter God. Many judged what could be seen on the outside, but to me the fruit was so obvious and fantastic..

My hunger didn´t stop there, but soon I went to a conference, held in Stockholm Vineyard. There so many spiritually hungry people came together from many different churches in Sweden and we fellowshipped with Salvationists, Lutherans, Baptists, Congregationalists and Pentecostals and many more…

What had happened in my life was that the Holy Spirit had come in such a powerful way that it changed my life forever. That spring I experienced the Holy Spirit taking over my life, in a positive way. When I sat down to prepare my sermon, it was like someone had anointed my pen and preparing was so much easier than before. This flow of the Spirit has stayed on in my life even until today.”

Hans Sundberg